بانک ملت شعبه اطلسی

بانک ملت شعبه اطلسی شیراز

آدرس: شیراز -میدان اطلسی
تلفن: 32285184 - 071
تلفن: 32285184 - 071
تلفن: 32288036 - 071
فکس: 32288036 - 071

کد شعبه بانک ملت اطلسی: 39487
تلفن رییس شعبه:32288040-32285184-32288036
تلفن معاون:32285184-32288036
تلفن سپرده و خدمات:32285184
تلفن اعتبارات:32285184-32288036
کدپستی:7145644455

امتیاز دهید

لینک به این مطلب: http://iyp360.com/syz/k9aWm
گروه

دیدگاه بگذارید

اطلاع از
avatar
Close