بانک ملت شعبه بعثت

بانک ملت شعبه بعثت شیراز

آدرس: شیراز -بلوار بعثت
تلفن: 36481311 - 071
تلفن: 36286313 - 071
فکس: 36265051 - 071

کد شعبه بانک ملت بعثت: 39545
تلفن رییس شعبه:36481313
تلفن معاون:36480551
تلفن سپرده و خدمات:36481311
تلفن اعتبارات:36286313
کدپستی:7183618665

امتیاز دهید

لینک به این مطلب: http://iyp360.com/syz/jLzIo
گروه

دیدگاه بگذارید

اطلاع از
avatar
Close