بانک ملت شعبه فردوسی

بانک ملت شعبه فردوسی شیراز

آدرس: شیراز -خیابان فردوسی-سه راه مدّبر
تلفن: 32243102 - 071
تلفن: 32247618 - 071
فکس: 32247619 - 071

کد شعبه بانک ملت فردوسی:39602
تلفن رییس شعبه:32243101
تلفن معاون:32243102
تلفن سپرده و خدمات:32243102
تلفن اعتبارات:32247618
کدپستی:7136745538

امتیاز دهید

لینک به این مطلب: http://iyp360.com/syz/lZoQ3
گروه

دیدگاه بگذارید

اطلاع از
avatar
Close