بانک ملت شعبه چهارراه سینما سعدی

بانک ملت شعبه چهارراه سینما سعدی شیراز

آدرس: شیراز -ابتدای سیمتری سینما سعدی
تلفن: 32355105 - 071
تلفن: 32351815 - 071
فکس: 32350158 - 071

کد شعبه بانک ملت چهارراه سینما سعدی: 39180
تلفن رییس شعبه:32351815
تلفن معاون:32351815
تلفن سپرده و خدمات:32355105
تلفن اعتبارات:32351815
کدپستی:7133864565

امتیاز دهید

لینک به این مطلب: http://iyp360.com/syz/5uqW0
گروه

دیدگاه بگذارید

اطلاع از
avatar
Close