9 نظر

 1. خریدار

  به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم از این محل خرید کنید . قیمت ها دوبله . مدت زمان تحویل و نصب حداقل 3 هفته . وقتی هم کاغذ دیواری موجود نباشه خودشون انتخاب میکنن و بدون اطلاع به خریدار میفرستن برای نصب و اختلاف قیمت هم اعلام نمیکنن . روی هر رول حداقل 60% سود میکشن . هزینه زیر کاری هم اعلام میکنن 150 و بعد از پرداخت مبلغ کاغذ دیواری اعلام می کنن 500 .

  پاسخ دهید
 2. ناشناس

  ﺑﺎﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﻨﺪﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻢ ﻭاﻗﻌﺎ ﺭاﺿﻲ ﻫﺴﺘﻢ اﺯ ﻗﻴﻤﺖ و ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻏﺬﺩﻳﻮاﺭﻱ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ…ﭼﻮﻥ ﻭاﻗﻌﺎ ﻃﺮاﺣﻴﺘﻮﻥ ﺑﻴﻨﻆﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﻭاﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻴﺬاﺭﻳﺪ ﻭاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪﻳﺪ..ﺗﺸﻜﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺩاﺭﻡ..

  پاسخ دهید
  1. ناشناس

   بعد اونوقت شما شما هر سال کاغذ دیواری عوض می کنی!!!
   بستگی به اینکه چقدر براشون سود داشته باشی برات وقت می گذارند در کل اینقدر گیج می شی که نمی دونی چیکار کنی بعد هم اینکه سودشون توی فروش رولی خیلی زیاد

   پاسخ دهید
   1. ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻮﻛﻠﻲ

    ﺑﻨﺪﻩ ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻫﺴﺘﻢ ….اﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﻮﻥ ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﻛﻮاﺭﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﻳﺪﻡ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻛﻮﺭاﺳﻳﻮﻧﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﻨﺪاﺯﻳﺪ ….

    پاسخ دهید
 3. ناشناس

  ﻧﺼﺐ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎﺗﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﻪ….ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺭاﺿﻴﻢ

  پاسخ دهید
 4. ناشناس

  ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﺰﻟﻤﻮﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺯ,ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻦ…ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﺳﺖ…ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻡ ﻭﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺧﺮﻳﺪاﺯﺷﻤﺎﺭﻭﺩاﺩﻡ

  پاسخ دهید
 5. محمد رضوی

  سلام به مدیریت
  اگه مبشه چند نمونه از کارهاشون رو بگذارید ببینیم

  پاسخ دهید
 6. ﻳﻮﺳﻔﻲ

  ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﻴﺮاﺯ ﺗﻜﻪ ……ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎﺭﻧﺼﺎﺑﺎﺗﻮﻥ 3 ﻭاﺣﺪ ﻭاﺳﻤﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺎﺩ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ

  پاسخ دهید
 7. اﻛﺒﺮﻱ

  ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﻴﺮاﺯ ﺗﻜﻪ ……ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎﺭﻧﺼﺎﺑﺎﺗﻮﻥ 3 ﻭاﺣﺪ ﻭاﺳﻤﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺎﺩ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ

  پاسخ دهید

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.