دیدگاه بگذارید

9 نظرها روشن "دکوراسیون داخلی خانه کاغذی"

اطلاع از
avatar
تنظیم بر اساس:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
خریدار
مهمان

به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم از این محل خرید کنید . قیمت ها دوبله . مدت زمان تحویل و نصب حداقل 3 هفته . وقتی هم کاغذ دیواری موجود نباشه خودشون انتخاب میکنن و بدون اطلاع به خریدار میفرستن برای نصب و اختلاف قیمت هم اعلام نمیکنن . روی هر رول حداقل 60% سود میکشن . هزینه زیر کاری هم اعلام میکنن 150 و بعد از پرداخت مبلغ کاغذ دیواری اعلام می کنن 500 .

ناشناس
مهمان

ﺑﺎﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﻨﺪﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻢ ﻭاﻗﻌﺎ ﺭاﺿﻲ ﻫﺴﺘﻢ اﺯ ﻗﻴﻤﺖ و ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻏﺬﺩﻳﻮاﺭﻱ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ…ﭼﻮﻥ ﻭاﻗﻌﺎ ﻃﺮاﺣﻴﺘﻮﻥ ﺑﻴﻨﻆﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﻭاﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻴﺬاﺭﻳﺪ ﻭاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪﻳﺪ..ﺗﺸﻜﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺩاﺭﻡ..

ناشناس
مهمان

بعد اونوقت شما شما هر سال کاغذ دیواری عوض می کنی!!!
بستگی به اینکه چقدر براشون سود داشته باشی برات وقت می گذارند در کل اینقدر گیج می شی که نمی دونی چیکار کنی بعد هم اینکه سودشون توی فروش رولی خیلی زیاد

ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻮﻛﻠﻲ
مهمان

ﺑﻨﺪﻩ ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻫﺴﺘﻢ ….اﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﻮﻥ ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﻛﻮاﺭﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﻳﺪﻡ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻛﻮﺭاﺳﻳﻮﻧﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﻨﺪاﺯﻳﺪ ….

ناشناس
مهمان

ﻧﺼﺐ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎﺗﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﻪ….ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺭاﺿﻴﻢ

ناشناس
مهمان

ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﺰﻟﻤﻮﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺯ,ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻦ…ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﺳﺖ…ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻡ ﻭﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺧﺮﻳﺪاﺯﺷﻤﺎﺭﻭﺩاﺩﻡ

محمد رضوی
مهمان

سلام به مدیریت
اگه مبشه چند نمونه از کارهاشون رو بگذارید ببینیم

ﻳﻮﺳﻔﻲ
مهمان

ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﻴﺮاﺯ ﺗﻜﻪ ……ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎﺭﻧﺼﺎﺑﺎﺗﻮﻥ 3 ﻭاﺣﺪ ﻭاﺳﻤﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺎﺩ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ

اﻛﺒﺮﻱ
مهمان

ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﻴﺮاﺯ ﺗﻜﻪ ……ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎﺭﻧﺼﺎﺑﺎﺗﻮﻥ 3 ﻭاﺣﺪ ﻭاﺳﻤﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻴﺎﺩ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ

wpDiscuz