دکوراسیون داخلی

 • دکوراسیون داخلی مهتاب

  تزئینات مهتاب نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز - بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال شهرک میانرود بهارستان غربی جنب کالای گناوه
  تلفن: 38404632 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی پرنیان

  تزئینات پرنیان نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز - بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال کمر بندی احمد آباد بعد از پمپ گاز شهرک فرزانگان سمت چپ
  تلفن: 38405040 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی مهرگان

  تزئینات مهرگان نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز - بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال شهرک میانرود فاز یک بازارچه جنب داروخانه سینا
  تلفن: 38405242 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی فروهر

  تزئینات فروهر نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز - بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال شهرک میانرود سمت چپ جنب بیرون بر هخامنش
  تلفن: 38407995 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی امرتات

  تزئینات امرتات نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -دکترحسابی صنایع نبش کوچه 18 دکتر حسابی
  تلفن: 36230998 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی عدالت 2

  تزئینات عدالت 2 نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت…

  آدرس: شیراز - دکترحسابی صنایع روبروی ورودی اول شهرک بهشتی
  تلفن: 36201760 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی اسدی پور

  اسدی پور نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -دکترحسابی صنایع روبروی پمپ بنزین بزن
  تلفن: 36231009 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی مرآتیان

  تزئینات مرآتیان نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -دکتر حسابی - صنایع خیابان فرمانداری سمت چپ
  تلفن: 36362016 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی مهرآوران

  تزئینات مهرآوران نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -دلگشا نارنجستان -روبروی دیوار آرامگاه سعدی نبش کوچه 32
  تلفن: 37334186 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی رنگارنگ

  تزئینات رنگارنگ نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -رازی- فدک
  تلفن: 37264878 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی مدرن

  تزئینات مدرن نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان- 20متری امام خمینی خیابان سی متری شهید دستغیب مجتمع منتظری
  تلفن: 38303579 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی آپادانا

  تزئینات آپادانا نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -زینبیه جنب کوچه 5
  تلفن: 37263735 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی ایمان

  تزئینات ایمان نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان- 20متری امام خمینی روبروی نبی اکرم مجتمع تجاری منتظری
  تلفن: 38349209 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی دهقان

  تزئینات دهقان نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -باهنرجنوبی زاگرس شرقی
  تلفن: 37507320 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی پرده گل

  تزئینات پرده گل نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر نرسیده به میدان کوزه گری نبش 14 متری کارگران شمالی
  تلفن: 37250178 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی جام جم

  تزئینات جام جم نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر- بنی هاشمی پائین تر از مسجد امام محمد باقر
  تلفن: 37502578 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی رنگین کمان

  تزئینات رنگین کمان نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر- بنی هاشمی نبش ابوذر جنب مخابرات
  تلفن: 37512914 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی تماشا

  تزئینا ت تماشا نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر- مسلم خیابان سجاد نبش کوچه 11
  تلفن: 37516335 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی استادیان

  تزئینات استادیان نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر- بنی هاشمی نیش 45 متری
  تلفن: 37533332 - 071
  Read More »
 • دکوراسیون داخلی امین

  تزئینات امین نوع فعالیت: تزئینات داخلی ساختمان شرح فعالیت ها:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان ، پرده ، موکت ،…

  آدرس: شیراز -رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر خیابان آقاباباخانی نبش کوچه 6
  تلفن: 38246887 - 071
  Read More »
Close