فلوشیب بیهوشی قلب

 • دکتر حمید کمالی پور

  متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی قلب حضور در بیمارستان نمازی حضور کاری در بیمارستان اردیبهشت

  آدرس: شیراز - میدان نمازی
  تلفن: 36474333 - 071
  Read More »
 • دکتر جواد صدری

  متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی قلب حضور در بیمارستان حافظ

  آدرس: شیراز - خیابان شهید چمران
  تلفن: 36271531 - 071
  Read More »
 • دکتر محمد باقر خسروی

  متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی قلب حضور در بیمارستان شهید فقیهی

  آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- روبروی خیابان شهید فقیهی (صورتگر
  تلفن: 32351090 - 071
  Read More »
 • دکتر رضا جویبار

  متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی قلب حضور در بیمارستان خلیلی

  آدرس: شیراز - خیابان خلیلی
  تلفن: 36291470 - 071
  Read More »
 • دکتر الهه الهیاری

  متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی قلب حضور در بیمارستان شهید فقیهی حضور در بیمارستان کوثر

  آدرس: شیراز - میدان نمازی
  تلفن: 36474333 - 071
  Read More »
Close