متخصص داخلی

 • دکتر سوسن گودرزی نژاد

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 12-10 صبح . شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 20-16 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- نزدیک بیمارستان شهید فقیهی- ساختمان کیمیا- طبقه سوم
  تلفن: 32349164 - 071
  Read More »
 • دکتر ابراهیم مجتهدی

  متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

  آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- جنب هتل پارس- ساختمان سعادت
  تلفن: 32305306 - 071
  Read More »
 • دکتر مهدی محصل

  متخصص داخلی

  آدرس: شیراز - خیابان چمران
  تلفن: 36278584 - 071
  Read More »
 • دکتر گرجی محمدی

  متخصص داخلی برنامه کاری در درمانگاه محمد رسول الله : یکشنبه،سه شنبه 19-17 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان پاسداران (زرهی)- ایستگاه 4
  تلفن: 38223050 - 071
  Read More »
 • دکتر محمود مرتضوی

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا پنجشنبه 12-9 صبح . سه شنبه 20-16 عصر . نوبت دهی…

  آدرس: شیراز - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی)- جنب قنادی گلها- ساختمان روزبهان- طبقه همکف
  تلفن: 32338111 - 071
  Read More »
 • دکتر رحیم مهدی یار

  متخصص داخلی

  آدرس: شیراز - خیابان بعثت- روبروی باشگاه حجاب
  Read More »
 • دکتر علی مهدی زاده

  متخصص داخلی بیمه های طرف قرارداد: تأمین اجتماعی، نیرو های مسلح، خدمات درمانی برنامه کاری در مطب : یکشنبه 10-8…

  آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- نزدیک به بیمارستان شهید فقیهی- جنب بانک کارآفرین- ساختمان آریا- طبقه دوم
  تلفن: 32356630 - 071
  Read More »
 • دکتر عباس مهربان

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 20-16.30 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی )- خیابان اردیبهشت- جنب بیمارستان شفا- ساختمان شفا
  تلفن: 32356599 - 071
  Read More »
 • دکتر احمد مودت

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 12-10 صبح . 19-16 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- بین تقاطع خیابان هفت تیر (20متری سینما سعدی) و شهید فقیهی (صورتگر)- روبروی بانک سپه- ساختمان پزشکان فارس- طبقه اول
  تلفن: 32331320 - 071
  Read More »
 • دکتر محمود ناصری

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 20.30-16.30 عصر . حضور در بیمارستان کوثر :

  آدرس: شیراز - خیابان مشیر فاطمی- روبروی خیابان معدل- ساختمان شیراز پاساژ- طبقه دوم
  تلفن: 32358473 - 071
  Read More »
 • دکتر احمد نکیسائی

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 20.30-17 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان معالی آباد- روبروی ساختمان الوند- ساختمان قصر
  تلفن: 36341822 - 071
  Read More »
 • دکتر طهمورث نیکنام

  متخصص داخلی، فوق تخصص ریه بیمه های طرف قرارداد: تأمین اجتماعی، نیرو های مسلح، خدمات درمانی برنامه کاری در مطب…

  آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- روبروی بیمارستان شهید فقیهی- ساختمان کیمیا- طبقه سوم- واحد 6
  تلفن: 32332829 - 071
  Read More »
 • دکتر نرجس هاشم پور

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه ، یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه 12-9 صبح .

  آدرس: شیراز - خیابان فرنگ شهر- خیابان صنایع- جنب پارک علوی- جنب بانک مسکن
  تلفن: 36311193 - 071
  Read More »
 • دکتر شهره هوشمند

  متخصص داخلی، فوق تخصص ریه برنامه کاری در مطب : یکشنبه تا چهارشنبه 10-8 صبح . یکشنبه،چهارشنبه 18-15 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- بین خیابان هفت تیر ( 20 متری سینما سعدی) و شهید فقیهی (صورتگر)- روبروی بانک سپه- ساختمان پزشکان فارس- طبقه سوم
  تلفن: 32330896 - 071
  Read More »
 • دکتر مرجان واحدی

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 19-16.30 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان هفت تیر (20سینما سعدی)- تقاطع معدل- ساختمان سال
  تلفن: 32342998 - 071
  Read More »
 • دکتر بهرام کریم آقایی

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 19-16 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان ارم- میدان دانشجو- جنب داروخانه امین علی- ساختمان ارم- طبقه دوم
  تلفن: 32297927 - 071
  Read More »
 • دکتر فاطمه کریمی

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 12-10 صبح . 20-16.30 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان مشیر فاطمی- خیابان اردیبهشت
  تلفن: 32357999 - 071
  Read More »
 • دکتر فاطمه کریمی اصطهباناتی

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا پنجشنبه 12-10 صبح . 19-17 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان اردیبهشت- جنب بیمارستان دکتر امامی- ساختمان پرتو کلینیک- طبقه زیرزمین
  تلفن: 32357983 - 071
  Read More »
 • دکتر رحیم کشمیری

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 12-9 صبح . 19-16 عصر .

  آدرس: شیراز - خیابان قصر دشت- نزدیک چهارراه سینما سعدی- روبروی داروخانه آسیا- ساختمان مبل جلوه- طبقه دوم
  تلفن: 32357373 - 071
  Read More »
 • دکتر علی کوشکی

  متخصص داخلی برنامه کاری در مطب : شنبه تا چهارشنبه 20-16 عصر . نوبت دهی از 3 روز قبل انجام…

  آدرس: شیراز - خیابان معالی آباد- روبروی مسجد شهید دستغیب- ساختمان رازی- طبقه دوم
  تلفن: 36232378 - 071
  Read More »
Close