بانک ملت شعبه سی و پنج متری فضیلت

بانک ملت شعبه سی و پنج متری فضیلت شیراز

آدرس: شیراز -بلوارمدرس-سی وپنج متری فضیلت
تلفن: 07137251014
تلفن: 07137265586
فاکس: 37270344

بانک ملت 35 متری فضیلت شیراز
کد شعبه بانک ملت سی و پنج متری فضیلت: 39172
تلفن رییس شعبه:37251016
تلفن معاون:37251015
تلفن سپرده و خدمات:37251014
تلفن اعتبارات:37265586
کدپستی:7154814115

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 1 میانگین: 2]
گروه

در همین گروه

avatar
  اشتراک  
اطلاع از
بستن