بیمارستان خیریه قلب الزهرا

بیمارستان خیریه قلب الزهرا شیراز

آدرس: شیراز - خیابان سیبویه
تلفن: 07137361009
تلفن: 07137380281

کودکان، قلب و عروق، سی سی یو
تلفن های دیگر:
37398811-15
بیمارستان خیریه قلب الزهرا و کودکان شهید حجازی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 26 میانگین: 2.1]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/U8gLa
گروه

در همین گروه

بستن