در صورتی که نیاز به ثبت مشخصات کسب و کار خود در پایگاه اطلاع رسانی شیراز می توانید از طریق

ایمیل: info @ iyp360.com

و یا فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید.