دکتر حوروش اکبری حقیقی نژاد

دکتر حوروش اکبری حقیقی نژاد شیراز

آدرس: شیراز -انتھای خ بعثت- تقا طع زرھی
تلفن: 0716262646
موبایل: 09173145578

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 1 میانگین: 1]
گروه

در همین گروه

بستن