دکتر سیمین چینی کار

دکتر سیمین چینی کار شیراز

آدرس: شیراز -چھار راه حافظیھ طبقھ فوقانی داروخانھ پاسارگاد
تلفن: 32287372 - 071

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 20 میانگین: 2.3]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.