دکتر عبدالحسین عصاره

دکتر عبدالحسین عصاره شیراز

آدرس: شیراز - درب شیخ روبروی داروخانھ روز بھان
تلفن: 07132225530
تلفن: 07132210230

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 58 میانگین: 3]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/9xDoG
گروه

در همین گروه

بستن