دکتر علی علی پور

دکتر علی علی پور شیراز

آدرس: شیراز -بلوار امیر کبیر - روبروی خطوط لولھ گاز -ورودی شھرکوچه محمدیھ
تلفن: 07138324554

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 7 میانگین: 2.6]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/RSmjE
گروه

در همین گروه

بستن