دکتر محمد خیاط

دکتر محمد خیاط شیراز

آدرس: شیراز -بلوارامیرکبیر-روبروی خطوط لولھ گاز- طبقھ فوقانی مجتمع صنعتی علی پور( ورودی شھرک محمدیھ )
تلفن: 38238198 - 071

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 5 میانگین: 2]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.