دکتر محمد رضا ھاشم پور

دکتر محمد رضا ھاشم پور شیراز

آدرس: شیراز - خ زند -نبش خیام -ط فوقانی داروخانھ آریا
تلفن: 07132308997

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 0 میانگین: 0]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/yYuJI
گروه

در همین گروه

بستن