دکتر مھدی قمری

دکتر مھدی قمری شیراز

آدرس: شیراز -بلوارھفت تنان جنب داروخانھ دکتر نیک نھاد
تلفن: 32280943 - 071

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 7 میانگین: 2.9]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.