دکتر هاشم رفیع زاده

دکتر هاشم رفیع زاده شیراز

آدرس: شیراز - خیابان مدرس- نزدیک به درب دوم پایگاه- نزدیک بانکوچه صادرات
تلفن: 07137200111

متخصص کودکان،متخصص داخلی کودکان
یمه های طرف قرارداد:
تأمین اجتماعی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 5 میانگین: 1.6]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/JGzSg
گروه

در همین گروه

بستن