دکتر گرشاسب کاووسی

دکتر گرشاسب کاووسی شیراز

آدرس: شیراز -ابتدای بلوارعدالت شمالی جنب بانکوچه مسکن -طبقھ فوقانی فروشگاه جام جم
تلفن: 07138301064

پزشک عمومی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 2 میانگین: 5]
گروه

در همین گروه

بستن