غذای بیرون بر البرز

غذای بیرون بر البرز شیراز

آدرس: شیراز - خیابان تیموری, بعد از بانکوچه ملی
تلفن: 07132221744
تلفن: 07132220152

انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 3 میانگین: 3.7]
گروه

در همین گروه

بستن