مرکز سی تی اسکن بیمارستان شهید رجایی

مرکز سی تی اسکن بیمارستان شهید رجایی شیراز

مالکیت: وابسته به دانشگاه علوم پزشكی
آدرس: شیراز – بلوار چمران

مرکز سی تی اسکن بیمارستان شهید رجایی (امتیاز)

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 3 میانگین: 1.7]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/okIR7
گروه

در همین گروه

بستن