مسجد امام سجاد – خیابان زند

مسجد امام سجاد – خیابان زند شیراز

آدرس: شیراز - خیابان لطفعلی خان زند
منطقه شهرداری: منطقه 8

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 1 میانگین: 2]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/IUEcn
گروه

در همین گروه

بستن