مسجد شکراله خان

مسجد شکراله خان شیراز

آدرس: شیراز - خیابان ناصر خسرو
منطقه شهرداری: منطقه 8

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 1 میانگین: 1]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/hKSwA
گروه

در همین گروه

بستن