مسجد پنج تن آل عبا

مسجد پنج تن آل عبا شیراز

آدرس: شیراز – گردخون
منطقه شهرداری: منطقه 7

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 2 میانگین: 2]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/HTJoQ
گروه

در همین گروه

بستن