مهمانپذیر نارنجستان

مهمانپذیر نارنجستان شیراز

درجه کیفی: درجه 3
آدرس: شیراز – خیابان لطفعلی خان زند نرسیده به فلکه مصدق
مسؤول: محمد ده بزرگی
تلفن: 07132242070

مهمانپذیر نارنجستان مهمانپذیر (22بهمن )

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 24 میانگین: 2.4]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/DOn89
گروه

در همین گروه

بستن