هنرستان دکتر کمالی

هنرستان دکتر کمالی شیراز

آدرس: شیراز - مدرس حدفاصل درب اول و دوم پایگاه هوایی شهید دوران
تلفن: 07137204925

هنرستان دخترانه
مدرسه ناحیه : 3

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 15 میانگین: 2.3]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/yDrcd
گروه

در همین گروه

بستن