هنرستان شهید ترابی

هنرستان شهید ترابی شیراز

آدرس: شیراز - کریمخان زند- انوری خیابان اهلی کوچه راست سمت راست
تلفن: 07132344924

هنرستان پسرانه
مدرسه ناحیه : 2

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 12 میانگین: 3.1]
لینک به این مطلب: https://iyp360.com/syz/Z1DA2
گروه

در همین گروه

بستن