گردشگاه چاه مسکی

گردشگاه چاه مسکی شیراز

آدرس: 30 کیلومتری جاده شیراز مرودشت-ابتدای دشت چاه مسکی

امتیاز بازدیدکنندگان
[تعداد: 0 میانگین: 0]
گروه

در همین گروه

بستن