باغ

 • باغ دلگشا

  آدرس: شیراز -چهار راه دلگشا
 • باغ ارم

  آدرس: شیراز -ابتدای بلوار ارم
 • باغ جهان نما

  آدرس: شیراز – خیابان حافظ (خیابان قدیم قرآن)
 • باغ تخت

  آدرس: شیراز -چهار راه باغ تخت-در دامنه بابا کوهی
 • باغ چهل تن

  آدرس: شیراز - خیابان چهل مقام - شمال دانشکده ادبیات و آرامگاه حافظیه
 • باغ عفیف آباد

  آدرس: شیراز - انتهای خیابان عفیف آباد
 • باغ ایلخانی

  آدرس: شیراز -محله میدان شاه- نزدیک بقعه بی بی دختران
بستن