مرور برچسب

باغ

باغ تخت

آدرس: شیراز -چهار راه باغ تخت-در دامنه بابا کوهی

باغ چهل تن

آدرس: شیراز - خیابان چهل مقام - شمال دانشکده ادبیات و آرامگاه حافظیه

باغ عفیف آباد

آدرس: شیراز - انتهای خیابان عفیف آباد
باغ عفیف آباد یا باغ گلشن در شیراز

باغ ایلخانی

آدرس: شیراز -محله میدان شاه- نزدیک بقعه بی بی دختران
عمارت باغ ایلخانی در شیراز