مرور برچسب

تصویربرداری

تصویربرداری دکتر شهپر مرادی نژاد

آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- نزدیکوچه به بیمارستان شهید فقیهی- ساختمان پارسیان- طبقه چهارم
تلفن: 32360597 - 071
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21.

تصویربرداری دکتر ادیب

آدرس: شیراز - خیابان اردیبهشت- بین خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی) واردیبهشت- ساختمان پرتو کلینیک
تلفن: 32332988 - 071

تصویربرداری دکتر نکویی

آدرس: شیراز - خیابان شهید مطهری (زرگری)- نزدیکوچه بیمارستان خدادوست- ساختمان مجتمع پزشکی ستارخان
تلفن: 36281390 - 071

تصویربرداری دکتر آراسته

آدرس: شیراز - خیابان کریم خان زند- بین خیابان هفت تیر (20متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه)- ساختمان زند- طبقه اول