مرور برچسب

دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه اسوه

آدرس: شیراز - شریف اباد ک 6
تلفن: 3723382 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه یاسین

آدرس: شیراز - میان رود اخر فاز 2 خیابان یاس
تلفن: 38402414 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه وحدت

آدرس: شیراز - بلوارپاسارگادنبش میدان پاسارگاد
تلفن: 38241974 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه نور خرد

آدرس: شیراز - قدوسی غربی انتهای کوچه 3
تلفن: 36278646 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه نسیم صبا

آدرس: شیراز بولوارشهید بهشتی جنب پارک ک 45 پ103
تلفن: 36275814 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه ندای آموزش

آدرس: شیراز - حد فاصل چهارراه هوابرد وچهارراه بنفشه
تلفن: 38390470 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه مولوی

آدرس: شیراز - بعداززیرگذرقصرالدشت بالاترازکوی امام حسن (ع )سمت چپ
تلفن: 36249567 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه مرضیه

آدرس: شیراز - بلوارعدالت خیابان فرگازخ شهیدزارع کوچه 43پلاک 48
تلفن: 38249084 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه فصل نو

آدرس: شیراز - بیست متری امام خمینی کوچه 35
تلفن: 38259199 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه فرشتگان

آدرس: شیراز - معالی آبادروبروی پارک ملت ک 31شریعتی
تلفن: 36352790 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه فاضل

آدرس: شیراز - بلوارپاسداران خ شهیدآقایی چهارراه گلچین شرقی
تلفن: 38227939 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه عصمت

آدرس: شیراز - زرهی انتهای بلوار باغ حوض
تلفن: 38201251 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه سما

آدرس: شیراز - فلکه معلم فرهنگ شهر ک 18 رجایی
تلفن: 36324461 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی

دبستان دخترانه دوستی

آدرس: شیراز - شهرک والفجر - خیابان یاوران غربی – روبروی مجتمع نرجس
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1