مرور برچسب

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه هستی

آدرس: شیراز - بولوار فدک=روبروی پارک لاله-کوچه5
تلفن: 37266405 - 071
دبستان دخترانه دبستان دخترانه ناحیه 3 ابتدایی

دبستان دخترانه پویندگان

آدرس: شیراز - بلوارمدرس - بلواررازی - بلوار فدک شهرک ولی عصر35متری ک 409
تلفن: 37265925 - 071
دبستان دخترانه دبستان دخترانه ناحیه 3 ابتدایی

دبستان دخترانه بوستان

آدرس: شیراز - کوی زهرازمینهای ارشاد
تلفن: 37267212 - 071
دبستان دخترانه دبستان دخترانه ناحیه 3 ابتدایی

دبستان دخترانه بو علی

آدرس: شیراز - بلوارمدرس صاحب دیوانی
تلفن: 37268229 - 071
دبستان دخترانه دبستان دخترانه ناحیه 3 ابتدایی

دبستان دخترانه نجمه

آدرس: شیراز - بلوار گلستان کوچه شماره 6
تلفن: 32255300 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه گلبرگ

آدرس: شیراز - بلوار سرداران شهرک پرواز ایثار3
تلفن: 37200142 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه فضیلت

آدرس: شیراز - خیابان بریجستون کوی امام حسن
تلفن: 37208276 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه عارفه

آدرس: شیراز - خیابان نارنجستان ابتدای بیست متری سعدی
تلفن: 37309347 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه دانا و توانا

آدرس: شیراز خیابان ساحلی شرقی بین پل امام علی و پل پیرنیا جنب لاستیک پورجم پ41
تلفن: 32258736 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه حدیث

آدرس: شیراز - خ فضیلت بلوار باران روبه روی دبیرستان باقرالعلوم
تلفن: 37260128 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه آوای مهر

آدرس: شیراز - هشت متری گلستان خ شهید معزی پلاک 10
تلفن: 32256075 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه ایران

آدرس: شیراز - بلوار بوستان روبروی کلانتری 19 بوستان
تلفن: 37307329 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه اندیشه کوشا

آدرس: شیراز - بلوار جانبازان . 20 متری چهارم شهید امامی
تلفن: 37203819 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 4

دبستان دخترانه اسوه

آدرس: شیراز - شریف اباد ک 6
تلفن: 3723382 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه یاسین

آدرس: شیراز - میان رود اخر فاز 2 خیابان یاس
تلفن: 38402414 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه وحدت

آدرس: شیراز - بلوارپاسارگادنبش میدان پاسارگاد
تلفن: 38241974 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1

دبستان دخترانه نور خرد

آدرس: شیراز - قدوسی غربی انتهای کوچه 3
تلفن: 36278646 - 071
دبستان دخترانه ابتدایی دبستان دخترانه ناحیه 1