مرور برچسب

غذای بیرون بر

غذای بیرون بر مشیر

آدرس: شیراز - خیابان وصال شیرازی - خیابان مشیر شرقی - بالاتر از خیابان بیتا
تلفن: 32339131 - 071

غذای بیرون بر ژوان

آدرس: شیراز - قدوسی غربی - نبش کوچه18
تلفن: 36310365 - 071
رستوران ایرانی رستوران فرنگی فست فود

غذای بیرون بر فردوسی

آدرس: شیراز - خیابان فردوسی - نرسیده به دروازه اصفهان
تلفن: 32225398 - 071
سالن چلوکبابی و بیرون بر فردوسی رستوران ایرانی

غذای بیرون بر پیشگامان

آدرس: شیراز میدان ولی عصر نبش کوچه بین آموزش و پرورش ناحیه 4 و بیمارستان شیراز
رستوران ایرانی رستوران فرنگی فست فود

غذای بیرون بر ثابت

آدرس: شیراز مقر صاحب الزمان بلوار دلاوران بسیج جنب مسجد چهارده معصوم
تلفن: 37360252 - 071
طباخی تهیه غذا و کیترینگ

غذای بیرون بر مبین

آدرس: شیراز - میدان گلستان - ابتدای بلوار گلستان
تلفن: 37328896 - 071
تهیه غذا و کیترینگ