مرور برچسب

متخصص طب اورژانس

دکتر پیام رئوفی

آدرس: شیراز - معالی آباد - میـدان احسان - جنب داروخانه دکتر پاکشیر- طبقه 4 - واحد 9
تلفن: 36383068 - 071
دکتر پیام رئوفی در شیراز بـورد تخصصی طب اورژانس نظام پزشکی 60487 ارائه خدمات اورژانسی تـوسط متخصص طب اورژانس : ترمیــــم زخـــم .آتل گیری . جــا انــدازی دررفتگیهــا . مسمومیت هـــا بیماریهـای حاد کودکـان و بزرگسـالان .…