مرور برچسب

مرکز سونوگرافی

مرکز سونوگرافی دکتر بابک فرح انگیز

آدرس: شیراز – خیابان زند- نبش صورتگر- ساختمان کیمیا
تلفن: 32302496 - 071
مرکز سونوگرافی دکتر بابک فرح انگیز در شیراز سونوگرافی رنگی و سه بعدی جنین، رادیولوژی عمومی و تخصصی دیجیتال، پانورکس، عکس تک دندان، ماموگرافی دیجیتال