مرور برچسب

مهمانپذیر

مهمانپذیر تخت جمشید

آدرس: شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی
تلفن: 32221750 - 071
مهمانپذیر تخت جمشید / مهمانپذیر گل و بلبل

مهمانپذیر یاس

آدرس: شیراز سه راه نمازی و چهارراه مشیری کوچه 66
تلفن: 32222021 - 071

مهمانپذیر مهدی

آدرس: شیراز سه راه نمازی خیابان لطفعلی خان زند پاساژ بندر
تلفن: 32225595 - 071