مرور برچسب

پزشک عمومی

دکتر درنا راهدار

آدرس: شیراز – خیابان گلدشت معالی آباد- خیابان شهرداری- درمانگاه عرفان قائم- کد پستی: 7188667338
تلفن: 36237142 - 071
دکتر درنا راهدار پزشک عمومی، پزشک خانواده