استخدام در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس – 13 آذر 95

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس جهت تکمیل کادر آزمایشگاه واقع در خیابان شبان شیراز درمانگاه امام علی (ع) نیاز به تعدادی کارشناس علوم آزمایشگاهی و رشته های مرتبط دارد لذا ار متقاضیان دعوت به عمل می آید تا با در دست داشتن اصل مدرک در ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ به ادرس: شیراز، خیابان شبان، درمانگاه امام علی (ع)، واحد آزمایشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.