استخدام در بیمارستان اردیبهشت – 13 مرداد 95

بیمارستان اردیبهشت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به نیروی زیر نیازمند است:

عنوان شغلی جنسیت شهر
کارشناس بهداشت حرفه ای آقا شیراز

از واجدین شرایط تقاضا می شود به دفتر مدیریت بیمارستان اردیبهشت واقع در بلوار چمران مراجعه نمایند.

اعتبار آگهی یک هفته از تاریخ چاپ

تلفن: ۳۶۲۶۹۹۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.