استخدام در بیمارستان علوی شیراز – 28 مهر 95

کارشناس پرستاری : خانم یا آقا -مسلط به زبان انگلیسی
کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :خانم یا آقا – مسلط به زبان انگلیسی
متقاضیان می توانند تا یک هفته بعد از چاپ آگهی در ساعات اداری به آدرس فلکه ولیعصر ،ابتدای خیابان تختی ، واحد منابع انسانی مراجعه فرمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.