استخدام در سفره خانه انارستان – 9 خرداد 95

آشپز ایرانی در شیراز – آقا-حداکثر سن 35 سال
کمک آشپز – آقا-حداکثر سن 35
میزبان آقا-حداکثر سن 30 سال
دسرزن آقا -حدکاثر سن 30 سال
مراجعه حضوری از ساعت 12 الی 16/30
شهرک آرین. فرعی 22/8
باغ انارستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.