استخدام در شرکت بهران فیلتر – 1 آذر 95

شرکت بهران فیلتر واقع در شیراز یکنفر منشی خانم مسلط به ورد و اکسل استخدام مینماید.

آدرس: چهارراه باهنر

تلفن ثابت: ۳۸۲۳۹۴۹۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.