استخدام در شرکت راهبران سلامت جهان پخش – 28 فروردین 95

شرکت راهبران سلامت جهان پخش در شیراز جهت تکمیل کادر فروش خود پس از مصاحبه حضوری در شیراز از افراد زیر استخدام به عمل آورد:
سرپرست فروش: 2 نفر ، حقوق ثابت + بیمه + پورسانت + پاداش ، با شرایط: ضامن معتبر – روابط عمومی بالا – دیپلم
بازاریاب در شیراز : 7 نفر، حقوق عالی + بیمه +پاداش + حق ماموریت ،با شرایط :ضامن معتبر – روابط عمومی بالا – دیپلم
بازاریاب در شهرستان : حقوق عالی + بیمه +پاداش + حق ماموریت ، با شرایط : بومی شهرستان های استان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.