استخدام در شرکت مهندسین مشاور فارس – 3 شهریور 95

* یک شرکت مشاور واقع در شیراز

به یک نفر لیسانس مکانیک و یا شیمی آشنا به صورت وضعیت های پیمانکاران نفت و گاز با حداقل 5 سال سابقه نیازمند است.

imsc.fars@chmail.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.