استخدام در شرکت پخش آوا – 20 اردیبهشت 95

استخدام شرکت پخش آوا در شیراز

استخدام در بازاریاب فروش در شرکت پخش

پخش آوا در شیراز به افراد ذیل نیازمند است

بازاریاب فروش (ترجیحا خانم)

فلکه سنگی – کوچه 33 – ساختمان بهشت – واد اداری پخش آوا

36481023

36481091

09037338491

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.