استخدام در شرک جهانمیر – 29 فروردین 95

شرک جهانمیر برای تکمیل کادر خود استخدام می‏کند.

برنامه‏ نویس  Server

ASP.MVC.C#.WCF.SqlServer

آقا / خانم

3 نفر

برنامه‏ نویس Client

JavaScript.Ajax.CSS.Htlm5

آقا / خانم

1 نفر

پشتیبان نرم ‏افزار

تحصیلات مرتبط با نرم‏افزار، فن بیان خوب

خانم

1 نفر

بازاریاب نرم‏ افزار

تحصیلات مرتبط با نرم افزار، فن بیان خوب

آقا

1 نفر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.