استخدام در فروشگاه کوبودنا – 7 مهر 95

به چند فروشنده خانم
آشنا با کار صندوق و یک نفر
نیروی خدمه جهت کار در
فروشگاه کوبودنا
شعبه شیراز خیابان عفیف آباد نیازمندیم.
09177171779
36294307

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.