استخدام در مرکز توانبخشی مهرگان – 24 مرداد 95

مرکز توانبخشی مهرگان دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور جهت تکمیل نیروی انسانی خود در نظر دارد تا بر اساس ضوابط از بین متقاضیان واجد شرایط نیروی انسانی خود را تکمیل نماید.
1.کاردان یا لیسانس پرستاری و مامایی – خانم
2. روانشناس بالینی – آقا
3.خدماتی – خانم
متقاضیان محترم لطفا جهت تکمیل فرم با همراه داشتن مدارک از ساعت 9 الی 13 به آدرس زیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.