استخدام در مهد کودک فجر – 6 اردیبهشت 95

مهد کودک فجر در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید:
مربی اصلی
مربی قرآن
مربی کامپیوتر
مربی زبان انگلیسی
خدمتکار
شماره تماس:۳۲۳۲۲۰۰۹ – ۰۹۱۷۱۰۱۸۰۹۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.